Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Czy Przemysł 4.0 będzie potrzebował pracy człowieka? Wyzwania dla branży motoryzacyjnej.

Tematyka:
• Czy IV rewolucja przemysłowa jest zagrożeniem dla miejsc pracy? Czy Przemysł 4.0 potrzebuje ludzkiej pracy?
• Jakie kompetencje w erze rewolucji przemysłowej powinny być rozwijane i w oparciu o jakie modele kształcenia?
•  Czy inteligentne, połączone w sieć systemy cyfrowe oparte o zasadę samozarządzania zastąpią człowieka w fabryce samochodów?
•  Przemysł 4.0 w przemyśle motoryzacyjnym a nowa generacja na rynku pracy.
• Jak zarządzać IV rewolucją przemysłową? Nowe wyzwania menedżera I 4.0 w przemyśle motoryzacyjnym

 

Paneliści:
Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch, Polska
Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska (TBC)
Mariusz Golec, prezes zarządu, Wielton S.A., Polska
Solange Olszewska, prezes, Solaris Polska, Polska (TBC)
Wojciech Paprocki, profesor, katedra Transportu w Szkole Głównej Handlowej, Polska

Moderator:
Paweł Wideł, prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Polska


Piątek, 29.09, 15:30-17:00
PARTNER WYDARZENIA: