Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Przedsiębiorczy samorząd: Jak wykorzystać szanse globalizacji? Globalny podział pracy ? jaka będzie pozycja Polski na mapie inwestycyjnej świata?

Tematyka:
-Trendy w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
-Nowe uwarunkowania realizacji projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
-Zmiany w pozycji Polski na globalnej mapie inwestycyjnej
-Nowe wyzwania dla prowadzących projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
-Zaufanie pomiędzy społecznościami lokalnymi a międzynarodowym biznesem
-Współpraca pomiędzy samorządami a globalnymi przedsiębiorstwami ? jaki kierunek, jaka strategia?


Piątek, 29.09, 15:00-16:30