Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Prezentacja Projektu

Prezentacja Europejskiego Portalu Inwestycyjnego – European Investment Project Portal (EIPP)


Piątek, 29.09, 14:45-15:00