Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Polska i EURO – czas na decyzję

Paneliści:
Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, Parlament Europejski
Janusz Jankowiak, ekonomista, JJ Consulting, Polska
Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy, b. wiceminister finansów, Polska
Grzegorz W. Kołodko, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, b. wicepremier i minister finansów, Polska
Sándor Gyula Nagy, dyrektor, Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, Węgry
Dariusz Rosati, profesor ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Moderator:
Michał Broniatowski, szef sekcji politico.pl, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Baltic Panorama
Piątek, 29.09, 17:30-19:00
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: