Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyk związanych z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą

Tematyka:
• Efektywność programów przeciwdziałania szarej strefie i działań antykorupcyjnych w Polsce, na Ukrainie, w Mołdawii
• Najlepsze praktyki i regulacje krajowe
• Strategie firm niezbędne dla przedsiębiorstw pragnących wejść na omawiane rynki

 

Wystąpienie wprowadzające:
Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny, Global Compact w Polsce

 

Paneliści:
Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, Ukraina
Bogdan Klich
, b. minister obrony, Polska
Taras Kuzio, profesor i ekspert ds. Ukrainy, Uniwersytet Alberty, Kanada
Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Kalman Mizsei, szef misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie
Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie
Lia Turcan, druga sekretarz ds. politycznych i kulturalnych, Ambasada Republiki Mołdawii w Polsce, Mołdawia

Moderator:
Paweł Kowal, adiunkt, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Marco Polo
Czwartek, 28.09, 15:30-17:00
PARTNER MERYTORYCZNY: