Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Polska i EURO ? czas na decyzję


Piątek, 29.09, 17:00-18:30