Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Okrągły stół pracodawców, związków zawodowych i polityków

Paneliści:
Henryka Bochniarz
, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan, Polska
Andrzej Dera, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska (TBC)
Piotr Duda, przewodniczący, NSZZ „Solidarność, Polska (TBC)
Dorota Gardias, przewodnicząca, Forum Związków Zawodowych, Polska (TBC)
Jan Gogolewski, przewodniczący, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska (TBC)
Jan Guz, przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polska (TBC)
Andrzej Malinowski, prezydent, Pracodawcy RP, Polska (TBC)
Elżbieta Rafalska, minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
Wojciech Warski, prezydent, Business Centre Club, Polska (TBC)

Moderator:
Maciej Głogowski, zastępca redaktor naczelnej, TOK FM, Polska


Piątek, 29.09, 15:30-17:00