Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Ograniczenie ryzyka wejścia polskich firm na rynki Europy Wschodniej. Praktyki antykorupcyjne i przeciwdziałania szarej strefie w regionie

Seminarium UN Global Compact


Czwartek, 28.09, 12:00-13:30