Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Obywatelskie miasta w czasach narodowego populizmu

Tematyka:
• Jak duże miasta mogą oddziaływać na swoje sąsiedztwo i osłabić urok narodowych populistów na wsi i małych miastach?
• Jakie są najważniejsze atuty miast w tych wymiarach?
• Jakiego rodzaju praktyczne rekomendacje burmistrzowie miast mogą udzielić nam w kwestii integracji imigrantów?
• Jaka wartość dodana może wynikać z wielostronnej współpracy między miastami, aby skutecznie zapobiegać narodowemu populizmowi?

 

Paneliści:
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Polska
Markku Markkula, wiceprzewodniczący, Europejski Komitet Regionów
Edward Strasser, założyciel, The Innovation in Politics Institute GmbH, Austria
Barçin Yinanç, redaktorka działu opinii, „Hürriyet Daily News”, Turcja
Jan Zielonka, profesor Studiów Europejskich, Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania

Moderator:
Adam Balcer, Kierownik Projektu Polityka Zagraniczna, WiseEuropa, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus B
Czwartek, 28.09, 08:00-09:30
PARTNER WYDARZENIA: