Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Śniadanie biznesowe

Nowa strategia polityki przemysłowej = strategia na rzecz poprawy konkurencyjności Europy

(wstęp z zaproszeniami)

 

Spotkanie z udziałem
Elżbiety Bieńkowskiej
, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska

 

Wprowadzenie:
Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan, Polska

Sheraton Sopot Hotel, Café Polskie Smaki
Piątek, 29.09, 08:00-09:00