Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Rozmowy nocnych marków

Niemcy po wyborach

Paneliści:
Markus Beyrer, dyrektor generalny, BusinessEurope (TBC)
Michal Kořan, wicedyrektor wykonawczy, Aspen Institute Central Europe (TBC)
Janusz Reiter, przewodniczący Rady Fundacji, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska


Czwartek, 28.09, 22:00-00:00