Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Jak nadążyć za technologią? Edukacja współczesnego człowieka?

Tematyka:
-Jakiej edukacji potrzebuje współczesny człowiek?
-Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania etyczne związane z biotechnologiami?
-Jak ograniczyć skalę mentalnego wykluczenia z cyfrowego świata?
-Kto wskaże granicę między dobrem i złem? Prawdą i fałszem? Pięknem i brzydotą?
-„Umysł zamknięty” vs. „umysł otwarty” ? jak kształcić wolnych obywateli?


Czwartek, 28.09, 15:00-16:30