Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Europa wielu prędkości: zmierzch Unii czy nowy rozdział integracji europejskiej?

Tematyka:
– Dlaczego niektóre państwa chcą integrować się szybciej i głębiej?
– Czy nowy prezydent Francji przyspieszy integrację strefy euro?
– Kto i jak będzie podejmował decyzje w różnych kręgach Unii?
– Czy rozwarstwienie Unii musi prowadzić do jej rozpadu w długim terminie?
– Co Unia wielu prędkości oznacza dla jednolitego rynku i czterech swobód?


Czwartek, 28.09, 15:00-16:30