Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel dyskusyjny

Między populizmem a technokracją ? szanse demokracji w Europie

Tematyka:

? Gdzie leżą strukturalne przyczyny populistyczno-nacjonalistycznej fali, jaka opanowuje demokracje Zachodu?
? Czy polityka ?centrowa?, z silnym komponentem technokratycznym to dobra odpowiedź, a może raczej woda na młyn reakcji populistycznej?
? Czy populizm może sprzyjać ożywieniu demokracji i większej partycypacji obywateli, a może jest dla nich wyłącznie szkodliwy? ? Jak poważnej korekty ? a może radykalnej wymiany ? domagają się współczesne systemy demokratyczne w Europie?
? Czy skuteczna odpowiedź na populizm możliwa jest na poziomie państwa narodowego?

Paneliści:
Jan Cieński, redaktor, politico.eu
Karolina Wigura, szefowa działu politycznego, Kultura Liberalna, Polska
Martin Wolf, dziennikarz, Financial Times, Wielka Brytania
Moderator: Michał Sutowski, publicysta, Krytyka Polityczna, Polska

 


Piątek, 29.09, 15:00-16:30