Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Zatoki dialogu

Miasta bez barier, miasta przyjazne dla wszystkich

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Trójmiasta.

 

Goście:
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
Robert Biedroń, prezydent Słupska, Urząd Miejski w Słupsku, Polska
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Urząd Miasta Sopot, Polska
Magdalena Mikołajczyk, wójt Pruszcza Gdańskiego, Polska

Moderator:
Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Polska

Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa
Czwartek, 28.09, 16:00-17:00