Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Debata poranna

Konflikty a mediacja – czy i jak możemy sobie pomóc sami?

Tematyka:
• Długotrwałe konflikty gospodarcze jako zagrożenia wpisane w działalność biznesową
• Rola mediacji jako elementu wymiaru sprawiedliwości
• Budowa wzajemnego zaufania jako podstawa wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego
• Konflikt jako początek nowych relacji w biznesie
• Czy może nie być przegranych ani wygranych? Strategia „win-win” w mediacjach biznesowych i administracji

Goście:
Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu RP, Polska (TBC)
Leonardo d’Urso, CEO, ADR Centre, Włochy
Bogusław Leśnodorski, wspólnik zarządzający, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, Polska

Moderator: Roman Rewald, prezes, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, Polska


Czwartek, 28.09, 08:00-09:30