Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Zatoki dialogu

Kierunek: margines Europy. O prawach kobiet w kontekście europejskim

Otwarte dla mieszkańców Trójmiasta spotkanie z:
Barbarą Nowacką, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technologii Cyfrowych, Polska

Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa
Piątek, 29.09, 16:00-17:00