Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Jak wykorzystać szanse globalizacji? Jaka będzie pozycja Polski na mapie inwestycyjnej świata?

Tematyka:
• Trendy w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
• Nowe uwarunkowania realizacji projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
• Zmiany w pozycji Polski na globalnej mapie inwestycyjnej
• Nowe wyzwania dla prowadzących projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
• Zaufanie pomiędzy społecznościami lokalnymi a międzynarodowym biznesem
• Współpraca pomiędzy samorządami a globalnymi przedsiębiorstwami – jaki kierunek, jaka strategia?

 

Paneliści:
Marcin Grzegory, wicedyrektor, Invest in Pomerania, Polska
Jacek Fijałkowski, dyrektor zarządzający na Polskę, WIPRO Poland, Polska
Agata Witczak, dyrektor ds. personalnych oraz dyrektor oddziału, Thomson Reuters, Polska
Remigiusz Wojciechowski, dyrektor zarządzający, Bayer, Polska

Moderator:
Wojciech Tyborowski, dyrektor, Agencja Rozwoju Pomorza, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus B
Czwartek, 28.09, 17:30-19:00
PARTNER WYDARZENIA: