Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Jak nadążyć za technologią? Edukacja współczesnego człowieka

Tematyka:
• Jakiej edukacji potrzebuje współczesny człowiek?
• Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania etyczne związane z biotechnologiami?
• Jak ograniczyć skalę mentalnego wykluczenia z cyfrowego świata?
• Kto wskaże granicę między dobrem i złem? Prawdą i fałszem? Pięknem i brzydotą?
• „Umysł zamknięty” vs. „umysł otwarty” – jak kształcić wolnych obywateli?

 

Paneliści:
Wiktor Askanas, sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, profesor emerytowany, Uniwersytet New Brunswick, Kanada
Michael D. Kennedy, profesor socjologii, spraw międzynarodowych i Public Affairs, Uniwersytet Browna, USA
Michał Kleiber, wiceprezes, Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Polska
Barbara Nowacka, kanclerz, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Polska
Piotr Voelkel, prezes Instytutu Rozwoju Edukacji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Moderator:
Edwin Bendyk, kierownik działu naukowego, „Polityka”, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Marco Polo
Piątek, 29.09, 17:30-19:00
PARTNER MERYTORYCZNY: