Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Food 4.0, smak przyszłości – spojrzenie w przyszłość przemysłu spożywczego

Paneliści:
Natalia Hatalska, analityk trendów, hatalska.com, Polska
Adam Kuzdraliński, prezes zarządu, NEXBIO, Polska (TBC)
Maria Helena Semedo, zastępca dyrektora, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (TBC)
Matt Simister, dyrektor generalny na Europę Środkową, Tesco, Wielka Brytania

Moderator:
Krzysztof Bolesta, dyrektor ds. badań, Polityka Insight, Polska


Piątek, 29.09, 12:00-13:30
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: