Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Europa i Japonia. Wspólna wizja ładu handlowego?

Tematyka:
• Jaka będzie przyszłość partnerstwa i handlu między Europą a Japonią?
• Czy nowa umowa wyznaczy trwałe trendy w kształtowaniu przyszłych relacji handlowych?
• Czy wszechstronne umowy o partnerstwie ekonomicznym stanowią realną alternatywę dla tendencji protekcjonistycznych?
• Jak powinny wyglądać kompleksowe umowy o wolnym handlu i jaki mają wpływ na przedsiębiorstwa, które inwestują poza jednolitym rynkiem lub z nim handlują?

 

Paneliści:
Jan Bossak, professor, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa, Polska
Marco Chirullo, zastępca głównego negocjatora EPA/FTA z Japonią, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska (TBC)
Ichiro Hara, dyrektor ds. międzynarodowych, Keidanren, Japonia
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Hosuk Lee-Makiyama, dyrektor, ECIPE, Japonia
Shigeo Matsutomi, ambasador Japonii w Polsce, Japonia
Pedro Silva Pereira, europoseł, S&D, Portugalia (TBC)
Luisa Santos, dyrektor departamentu ds. międzynarodowych, BusinessEurope


Piątek, 29.09, 12:00-13:30
PARTNER WYDARZENIA: