Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Zatoki dialogu

Dlaczego Unia Europejska potrzebuje Polski?

Otwarte dla mieszkańców Trójmiasta spotkanie z:
Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Rady Programowej EFNI, przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim

 

Prowadzenie:
Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny, „Puls Biznesu”, Polska

Skwer Kuracyjny, muszla koncertowa
Czwartek, 28.09, 12:00-13:00