Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Dialog społeczny metodą zarządzania zmianami społeczno-gospodarczymi? Wnioski z działania i rekomendacje dla Rady Dialogu Społecznego.

Tematyka:
• Czy dialog społeczny jest czynnikiem wsparcia czy blokowania zmian społeczno-gospodarczych?
• Jak dialog i partnerzy społeczni są traktowani przez instytucje publiczne: rząd, parlament, prezydenta?
• Czy dzięki Radzie Dialogu Społecznego realizujemy politykę wzmacniającą konkurencyjność polskiej gospodarki?
• Dlaczego w RDS zabrakło wspólnego głosu w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych? Czy ten kazus zmieni nasze podejście przed kolejnymi wyzwaniami unijnymi, jak Pakiet Mobilności czy Filar Spraw Socjalnych?

 

Paneliści:
Henryka Bochniarz
, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan, Polska
Dorota Gardias, przewodnicząca, Forum Związków Zawodowych, Polska
Jan Guz, przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polska
Jan Klimek, wiceprezes, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska
Andrzej Malinowski, prezydent, Pracodawcy RP, Polska
Jacek Męcina, profesor, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
Wojciech Warski, prezydent, Business Centre Club, Polska
Maciej Wroński, prezes, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, Polska
Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska

Moderator:
Maciej Głogowski, zastępca redaktor naczelnej, TOK FM, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Baltic Panorama
Piątek, 29.09, 15:30-17:00
PARTNER WYDARZENIA: