Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Debata organizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Debata organizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Paneliści:

Sinne Conan, CEO, Konsentio, Dania
Petros Fassoulas, sekretarz generalny, Dyrektoriat Generalny, European Movement International
Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC)

 


Czwartek, 28.09, 15:00-16:30