Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?

Tematyka:
• PKB, jako miara efektywności rządów, jest coraz częściej krytykowany. Czy wiemy, czym go zastąpić?
• Co powinno być celem polityki rządów?
• Jakie są priorytety „współczesnego człowieka”?
• Jak zmniejszyć nierówności społeczne nie destabilizując gospodarek?
• Czy rosnące nierówności to rynkowa konieczność, czy przypadkowy efekt uboczny współczesnego modelu gospodarczego?

 

Paneliści:
Salvatore Babones, profesor, Uniwersytet w Sydney, Australia
Romina Boarini, koordynator ds. inicjatywy na rzecz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (Inclusive Growth Initiative), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD
Edoardo Campanella, ekonomista ds. strefy euro, UniCredit, Włochy
Petr Zahdradník, doradca prezesa Czeskiej Izby Handlowej,Grupa Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Moderator:
Wojciech Przybylski, prezes, Fundacja Res Publica, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus A
Czwartek, 28.09, 08:00-09:30
PARTNER MERYTORYCZNY: