Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Czy patriotyzm gospodarczy zahamuje integrację starego kontynentu?

Tematyka:
• Czym jest patriotyzm gospodarczy?
• Czy musi on oznaczać większą kontrolę nad rynkiem? Jakie powinny być relacje między państwem, a biznesem?
• Co oznacza wzmacnianie socjalnego wymiaru UE i czy jest to potrzebne?
• Czy rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników to przykład patriotyzmu gospodarczego?

 

Paneliści:
Dominka Bettman, prezeska ds. finansowych, Siemens, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska
Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Polska
Ignacy Morawski, szef Działu Analiz i Raportów Branżowych, Bonnier Business Polska, Polska
Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu, ANG Spółdzielnia, Polska
Jarosław Pietras, dyrektor generalny, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej
Wojciech Ponikiewski, zastępca dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
John Walker, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Wielka Brytania

Moderator:
Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, „Dziennik Gazeta Prawna”, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Marco Polo
Piątek, 29.09, 15:30-17:00
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: