Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Jak będą wyglądały relacje USA ? Europa?

Tematyka:
– Czy jest możliwa integracja europejska bez Ameryki i innych kontynentów?
– Przyszłość międzynarodowego ładu handlowego


Czwartek, 28.09, 12:00-13:30