Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Autorytety w XXI wieku ? kto wskaże granicę między dobrem i złem? Jaka jest dziś rola przywódców?

Tematyka:
-Jak przewodzić w świecie, który odrzuca autorytety?
-Wokół jakich celów warto budować przywództwo ? w polityce lokalnej, krajowej, globalnej i biznesie?
-Wojsko czy kultura? Atrybuty twarde czy miękkie? Co decyduje o przywództwie we współczesnym świecie?
-Czym jest dobro i zło w laickim społeczeństwie?
-Rola społeczeństwa obywatelskiego


Czwartek, 28.09, 17:00-18:30