Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Autorytety w XXI wieku – jaka jest dziś rola przywódców?

Tematyka:
• Jak przewodzić w świecie, który odrzuca autorytety?
• Wokół jakich celów warto budować przywództwo – w polityce lokalnej, krajowej, globalnej i biznesie?
• Wojsko czy kultura? Atrybuty twarde czy miękkie? Co decyduje o przywództwie we współczesnym świecie?
• Czym jest dobro i zło w laickim społeczeństwie?
• Rola społeczeństwa obywatelskiego

 

Paneliści:
Robert Biedroń, prezydent Słupska, Polska
Scilla Elworthy, założycielka, Oxford Research Group, Wielka Brytania
Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny, „LIBERTÉ!”, Polska
Andrzej Lubowski, niezależny dziennikarz, USA
Edward Strasser, założyciel, The Innovation in Politics Institute GmbH, Austria
Magdalena Środa, profesor UW, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Polska

Moderator:
Konrad Piasecki, dziennikarz i publicysta, Radio ZET, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus A
Piątek, 29.09, 17:30-19:00
PARTNER MERYTORYCZNY: