Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Projekcja filmu

„Strateg” – pokaz filmu Katarzyny Kolendy-Zaleskiej

Film „Strateg” – dokument Katarzyny Kolendy-Zaleskiej – ukazuje portret zmarłego w tym roku wybitnego prof. Zbigniewa Brzezińskiego, polsko-amerykańskiego politologa, geostratega i dyplomaty będącego w latach 1977-81 doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA w czasie prezydentury Cartera. Brzeziński odegrał znaczącą rolę w procesie normalizacji stosunków z Chińską Republiką Ludową, a także przy zawarciu układu SALT II z ZSRR oraz porozumienia z Camp David regulującego pokojowe relacje egipsko-izraelskie.


Środa, 27.09, 17:00-18:30