Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

George Friedman

założyciel i prezes, Geopolitical Future, USA
więcej »

Thomas E. Garrett

wiceprezydent, Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI), USA
więcej »

Margo Gontar

współzałożycielka i redaktorka StopFake.org, Ukraina
więcej »

Maciej Głogowski

dziennikarz, Radio TOK FM, Polska
więcej »

Jerzy Hausner

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, Katedra Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska
więcej »

Danuta Hübner

przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, Parlament Europejski
więcej »

Sabina Inderjit

wiceprezeska, Indyjski Związek Dziennikarzy, Indie
więcej »

Leszek Jażdżewski

redaktor naczelny, LIBERTÉ!, Polska
więcej »

Jacek Karnowski

prezydent Sopotu, Urząd Miasta Sopot, Polska
więcej »

Jyrki Katainen

wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności
więcej »

Stefan Kawalec

prezes, Capital Strategy, Polska
więcej »

Dieter Kempf

prezes, BDI, Niemcy
więcej »