Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

Juliusz Brzostek

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Państwowy Instytut Badawczy, Polska
więcej »

Jerzy Buzek

przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski
więcej »

Edoardo Campanella

ekonomista ds. strefy euro, UniCredit Bank, Włochy
więcej »

Liina Carr

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)
więcej »

Marco Chirullo

zastępca głównego negocjatora EPA/FTA z Japonią, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska
więcej »

Paweł Chorąży

podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
więcej »

Marcin Cichy

prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska
więcej »

Jan Cieński

redaktor, politico.eu
więcej »

Dacian Cioloș

b. premier Rumunii
więcej »

Dan Costello

ambasador Kanady w Unii Europejskiej
więcej »

Artur Czepczyński

właściciel i prezes ABC-CZEPCZYŃSKI i SIMPLE WAY, Polska
więcej »

Jacek Czerniak

Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Klientów Globalnych, Citi Handlowy
więcej »