Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska, Urząd Miejski w Gdański, Polska
więcej »

Wiktor Askanas

sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, profesor emerytowany, Uniwersytet New Brunswick, Katedra Zarządzania, Kanada
więcej »

Salvatore Babones

profesor, Uniwersytet w Sydney, Australia
więcej »

Grzegorz Baczewski

zastępca dyrektora generalnego, Konfederacja Lewiatan, Polska
więcej »

Adam Balcer

kierownik programu zagranicznego, WiseEuropa, Polska
więcej »

Dalia Bankauskaité

ekspertka (Resident Fellow), Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA), Litwa
więcej »

Michel Barnier

główny negocjator ds. stosunków z Zjednoczonym Królestwem, Komisja Europejska
więcej »

Edwin Bendyk

kierownik działu naukowego, „Polityka”, Polska
więcej »

Dominika Bettman

prezeska ds. finansowych, Siemens Polska, Polska
więcej »

Markus J. Beyrer

dyrektor generalny, BusinessEurope
więcej »

Robert Biedroń

prezydent Słupska, Polska
więcej »

Elżbieta Bieńkowska

komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
więcej »