Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Co lekarz wyczyta z Twojego genomu?


Już dziś, dzięki drastycznemu spadkowi ceny analizy ludzkiego genomu, lekarze skuteczniej zapobiegają powstawaniu chorób u swoich pacjentów, precyzyjniej dobierają leki i szybciej diagnozują istniejące schorzenia. Ważnym wyzwaniem pozostaje edukacja środowiska lekarskiego w obszarze interpretacji wyników tych analiz, wyjaśniał na EFNI genetyk Krzysztof Jażdżewski.

Endokrynologia, kardiologia, nefrologia – nie ma obszaru medycyny, który nie skorzysta w najbliższym czasie na postępach w genetyce – przekonywał Krzysztof Jażdżewski, profesor nauk medycznych z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Od pierwszej pełnej analizy genomu człowieka w 2003 roku, czas tego typu badania zmniejszył się z 13 lat do kilku tygodni, jego koszt zaś spadł z trzech miliardów dolarów do 16 tysięcy złotych. Koszt przebadania wycinka kilkudziesięciu genów odpowiedzialnych za poszczególne choroby może być nawet jeszcze niższy i sięgać trzech tysięcy złotych. Najważniejsze obszary, w których pełna analiza genomu już dziś znajduje szerokie zastosowanie, to określenie ryzyka pojawienia się poszczególnych chorób, dobór rodzaju i dawki leków w zależności od indywidualnych uwarunkowań pacjenta oraz diagnostyka istniejących już schorzeń. Do najważniejszych zadań, stawianych sobie przez genetyków na najbliższe lata, należą m.in. lepsze zrozumienie funkcji pozostałych 20.000 z 25.000 genów, których rola dla nauki pozostaje tajemnicą, a także wypracowanie sposobów na jeszcze bardziej zindywidualizowany dobór leków i badań diagnostycznych. Wyzwaniem pozostaje ponadto dokształcanie środowiska lekarskiego w obszarze interpretacji badań genetycznych, wyjaśniał Krzysztof Jażdżewski.