Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Zrównoważony rozwój wpisany w DNA biznesu. Warsztaty IKEA podczas EFNI


W tym roku po raz pierwszy uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei mieli okazję wziąć udział w warsztatach. Gospodarzem spotkania była IKEA, a podczas pracy w grupach dyskutowano nad trudnymi aspektami systemowej współpracy międzynarodowej firmy z setkami dostawców.

Na całym świecie dostawcy IKEA zatrudniają w sumie ponad 600 000 osób. To ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie szansa wywarcia pozytywnego wpływu na ludzi, społeczności i środowisko. Dlatego firma postanowiła opracować podstawowe warunki nawiązywania współpracy, które byłyby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

? Podstawą współpracy z dostawcami jest kodeks IWAY, który wyznacza nasze minimalne wymagania w dziedzinie środowiska, warunków socjalnych i warunków pracy. Pozwala nam rozwijać biznes w oparciu o wspólne wartości, partnerstwo i zrozumienie ? mówi Katarzyna Balashov, rzeczniczka prasowa IKEA w Polsce. ­? Możemy śmiało powiedzieć, że ten model się sprawdza, ponieważ średnia długość relacji z dostawcą to aż 11 lat ? dodaje Balashov.

Ożywione dyskusje, ciekawe wnioski

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy. Przy wsparciu przedstawiciela dostawców i audytora IWAY zastanawiali się jak rozwiązać postawiony przed nimi problem. Pierwszy przypadek dotyczył pracowników z Ukrainy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, którzy chcieli pracować więcej niż regulowane standardem IWAY 60 godzin tygodniowo, drugi ? reakcji na awarię w zakładzie i wyciek chemikaliów do wód gruntowych.

Podczas ożywionych dyskusji o wartościach, relacji między zarządem a pracownikami i odpowiedzialności, goście mieli okazję dowiedzieć się więcej o podejściu IKEA, opartym o zrównoważony rozwój i zaufanie do kontrahentów. W podsumowaniu przedstawiciele obu grup zaprezentowali wnioski z pracy warsztatowej, które stały się inspiracją do dalszej dyskusji.