Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Jak sprawić, by firmy rodzinne rosły szybciej?


Firmę rodzinną charakteryzuje myślenie o ciągłości działania. Twórcy takich przedsiębiorstw nastawiają się zwykle, że przedsięwzięcia biznesowe, które budują, będą istniały przez pokolenia. Budowanie siły takiej firmy wnika z pasji, z chęci rozwoju, a nie z chciwości. Można umownie powiedzieć, że te przedsiębiorstwa mają ?ludzką twarz?. Badania pokazują, że firmy rodzinne wyróżnia na rynku większa gotowość do konkurowania jakością produktów i usług.

Dziś największym dla biznesów rodzinnych jest wyzwanie sukcesji w zarządzaniu firmą. W dużej mierze powstawały one w sposób organiczny, nie zakładając zawczasu, że ktoś inny zajmie ich stery. Specyfika zarządzania firmą rodzinną i korporacją różni się natomiast zdecydowanie. Z badań firmy Deloitte wynika, że nawet w przypadku powierzenia zarządzania biznesem najemnym menadżerom, właściciele nadal podejmują kluczowe decyzje, związane z kierunkami rozwoju firm.

Duża potrzebą rodzinnych firm jest także aktywne działanie w segmencie employer brandingu. Pracownicy powinni mieć przekonanie, że wiązanie swojej drogi zawodowej z tym segmentem jest dobrym rozwiązaniem. Wciąż pokutuje bowiem przekonanie, że firma rodzinna to ?prywaciarz?, który nigdy nie będzie dobrym pracodawcą.

Potrzeby rodzinnych przedsiębiorstw różnią się, mniejsze potrzebują dostępu do kapitału, a duże wsparcia w umiędzynaradawianiu i inwestycjach w innowacje. Wspólne jest natomiast oczekiwanie zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i uproszczenia ram biurokratycznych.

W panelu udział wzięli:

  • Aneta Piątkowska (z-ca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju)
  • Henryk Orfinger (prezes zarządu Dr Irena Eris)
  • Artur Czepczyński (prezes zarządu ABC Czepczyński)
  • Maciej Adamkiewicz (prezes zarządu, Adamed Pharma)
  • Adam Chrościelewski (lider Family Business Network Deloitte)
  • Jacek Rozwadowski (dyrektor zarządzający ENEL-MED)
  • Paweł Wojciechowski (główny ekonomista ZUS).

Partnerem debaty była Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan.