Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Wiele prędkości w jednym kierunku ? realny pomysł na ratowanie europejskiej jedności?


W Europie zatraca się klasa polityczna, która myśli w kategoriach polityki europejskiej, a nie tylko krajowej ? uważa eurodeputowana Danuta Hübner. W ramach tego trendu rozwija się myślenie narodowe i nastroje antyglobalistyczne.

Powoduje to, że projekt europejski ma kłopoty. W ramach tego trendu obserwujemy tendencję do rozwiązywania problemów przez grupy krajów. Wśród nich zaczynają konkurować różne koncepcje rozwoju Wspólnoty np. przyspieszenie, spowolnienie, twarde jądro, różne kategorie członkostwa itd.

Zdaniem ambasadora Marka Prawdy z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odpowiedzią na te wyzwania, o której najczęściej mówi się dziś w Komisji, jest skoncentrowanie się na tym co nas łączy (np. walka z terroryzmem, doskonalenie polityki migracyjnej, zapewnianie wzrostu gospodarczego). To pozwoli na powstrzymywanie tendencji odśrodkowych i na otwarcie płaszczyzny poszukiwania nowych rozwiązań. Pozwoli to również włączyć środowiska obywatelskie w pracę nad kształtowaniem Europy.

W projekt europejski wierzy natomiast biznes. W organizacjach przedsiębiorców nie ma debaty: czy istnienie Wspólnoty ma sens. Jak mówił Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, rozmawiamy natomiast o sposobach doskonalenia wspólnego rynku. Z punktu widzenia pracodawców konieczne jest również promowanie podejścia: więcej integracji, mniej interwencji. Jest to konieczne, tak samo jak zapewnianie większej skuteczności w implementowaniu europejskich regulacji.

Bardzo ważnym czynnikiem w rozmowie o przyszłości Unii jest także euro. Odejście Wielkiej Brytanii spowoduje, że centrum polityczne decyzji w Unii, przesunie się w kierunku państw strefy euro. A kraje spoza strefy nie mają wystarczająco silnej reprezentacji. W rządach wielu z nich dominują nastroje antyeuropejskie, co dodatkowo obniża ich wiarygodność.

Panel prowadziła Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.