Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Polski kapitalizm w ogniu pytań


W niedługim czasie praca stanie się dobrem luksusowym, lub co więcej, dość cenionym hobby. Przy ośmioprocentowym wskaźniku bezrobocia w Polsce, brak rąk do pracy. Wobec takich danych rzeczywistość nabiera innych barw i coraz trudniej wyobrazić sobie sprawny model polskiego kapitalizmu.

Jaki wzorzec systemu gospodarczego powinien być dzisiaj odpowiedzią na pytania współczesności oraz jaką rolę odegra w tym procesie człowiek? Takie zagadnienia zgłębiali uczestnicy dyskusji ?Jaki kapitalizm dla Polski?? na rozpoczętym wczoraj w Sopocie –  Europejskim Forum Nowych Idei. Wybrzmiałe opinie zostały podzielone pomiędzy praktyków i teoretyków odmiennej biznesowej myśli kapitalistycznej. W dyskusji uczestniczyli: Janusz Jankowiak, główny ekonomista – Polska Rada Biznesu, Marcin Kędzierski, dyrektor programowy – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Henryk Orfinger ? Prezes Zarządu Dr Irena Eris S.A. Spotkanie poprowadził Andrzej Koźmiński, prezydent – Akademia Leona Koźmińskiego. W towarzystwie licznie zgromadzonej publiczności, paneliści w formie sesji pytań i naprzemiennie prowadzonych polemik, starali się wskazać najlepszą drogę do rozwoju sprawnego modelu kapitalizmu w Polsce. Głosy zostały podzielone, lecz dyskutanci wspólnie przyznali, iż współzależne czynniki: kapitał intelektualny i ludzki, właściwe zrozumienie trwających procesów ekonomicznych, wzrost stopnia edukacji młodych pokoleń – mają kluczowy wpływ na właściwy obraz polskiego kapitalizmu.

? Z punktu widzenia praktyka, aby brać udział w zmianach, które niewątpliwie dzieją się na naszych oczach, kapitał intelektualny w postaci tworzenia czegoś co nas rozwija jest wielce istotny. Dzisiaj trwa tak naprawdę pogoń za sprzedażą, za budowaniem wzrostu firmy. Natomiast mało kto myśli o wartości  budującej naszą przyszłość. To co dzisiaj mówimy o pracach badawczo-rozwojowych o innowacyjności – to jest swego rodzaju droga. Natomiast jej właściwy przebieg z pewnością wymaga wzmocnienia ? komentuje Henryk Orfinger ? Prezes Zarządu Dr Irena Eris S.A.