REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Pociąg do Idei


W pociągu Pendolino, w drodze z Warszawy do Sopotu rozpoczęło się tegoroczne Europejskie Forum Nowych Idei. W debacie na rozgrzewkę: All inclusive ? all exclusive ? Jakiej Europy chcemy? wzięli udział przedsiębiorcy, ekonomiści, eksperci i dziennikarze.

Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie, kiedy nierówności są motorem rozwoju, a kiedy stanowią zagrożenie dla gospodarki.

Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który moderował dyskusję przypomniał, że na świecie nierówności rosną, a płace w krajach Europy  Zachodniej nie powróciły jeszcze do poziomu z lat 2008-2009. Grozi nam tzw. ekonomia płaskich płac. Obecny model kapitalizmu jest krytykowany nie tylko przez lewicowych ekonomistów, ale również przez takie liberalne instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stasiński zacytował Marka Belkę, prezesa NBP, który niedawno stwierdził, że powinniśmy podnieść płace, opodatkować bogatych i przepływ kapitału.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan powiedziała, że intelektualny ferment dotyczący nierówności, który się rozpoczął na świecie, może przynieść nowe rozwiązania, które pomogą uporać się z wieloma problemami. Chociaż jej zdaniem w Polsce nierówności maleją. Szybciej bogacą się najbiedniejsi niż bogaci ? tak przynajmniej wynika z Diagnozy Społecznej 2015 prof. Janusza Czapińskiego.

Prezes PKP S.A. Jakub Karnowski przekonywał, że w naszym kraju, w ostatniej dekadzie współczynnik Giniego, który mierzy poziom nierówności, obniżył się.

Z kolei Andrzej Lubowski, ekonomista, cytował ostatnie badania MFW, z których wynika, że nadmierne nierówności hamują wzrost gospodarczy czy wręcz szkodzą rozwojowi.

Zdaniem Romana Młodkowskiego (konsultanta biznesowego) nierówności, które dają szansę, żeby się wzbogacić, są dobre. Jego zdaniem jednak gromadzenie wielkiego bogactwa w rękach niewielkiej grupy osób może mieć bardzo negatywne skutki dla gospodarki.

Maciej Witucki, przewodniczący Rady Nadzorczej Orange przestrzegał, żeby nie próbować ograniczać zarobków najbogatszych przez podnoszenie podatków.

– Najbogatsi nie płacą PIT. Takie rozwiązanie uderzy w pracowników najemnych, dobrze opłacanych menedżerów ? dodał.
Niektórzy uczestnicy debaty podkreślali, że wielka fala uchodźców, która wędruje przez Europę, będzie sprzyjała pogłębianiu się nierówności w społeczeństwach.

Partnerami debaty byli Gazeta Wyborcza i Fundacja Ashoka.