REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Partnerstwo transatlantyckie dobre dla Europy


Na umowie o wspólnym handlu z USA (TTIP) skorzystają wielkie koncerny, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także europejscy konsumenci. Krytyczne głosy o negocjowanym porozumieniu biorą się z niewiedzy i szwankującej komunikacji o postępach w rozmowach ? przekonywali uczestnicy panelu ?Szanse i wyzwania transatlantyckiego partnerstwa?.

Moderujący dyskusję ekonomista Andrzej Lubowski przytoczył głosy krytyków umowy, którzy uważają, że będzie zupełnie inaczej. Zyskają tylko ponadnarodowe korporacje, a stracą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz związki zawodowe i klienci.

Polemizował z takimi opiniami Markus Beyrer, dyrektor generalny BUSINESSEUROPE. Jego zdaniem następstwem umowy będzie szybszy wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększenie liczby miejsc pracy na rynku europejskim. USA i Europa mają coraz ściślejsze kontakty, ale nadal istnieje wiele barier, które nie pozwalają wykorzystać pełnego potencjału. Występują one w wielu dziedzinach, np. energetyce, zamówieniach publicznych, dotyczą własności intelektualnej czy ceł. – Europejski biznes w pełni popiera zawarcie umowy z Amerykanami. Żadna krajowa organizacja pracodawców, zrzeszona w BUSINESSEUROPE, nie jest temu przeciwna. ? Na umowie możemy więcej zyskać niż stracić ? dodał.

– Oczekujemy, że umowa będzie bardzo atrakcyjna dla małych i średnich firm oraz konsumentów. Oni zyskają najwięcej ? mówił Lo?c Armand, wiceprezydent Francuskiej Federacji Pracodawców MEDEF. – Naszym celem powinno też być ustalenie globalnych zasad dla handlu międzynarodowego. Jeśli tego nie zrobimy, to zrobią to za nas inni ? ostrzegał.

Stephan Mair, członek zarządu Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI) przekonywał, że krytyczne opinie o negocjacjach z USA biorą się z niedoinformowania, nieskutecznej komunikacji, a zwłaszcza zaniedbania, w procesie komunikacji, mediów społecznościowych. W jego opinii małe i średnie firmy z Niemiec, które uczestniczą w handlu międzynarodowym na pewno będą beneficjentem transatlantyckiego partnerstwa. Powiększy się rynek, będzie większa konkurencja i być może spadną ceny na wiele produktów i usług.

Zdaniem Jacka Krawczyka, wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego TTIP stwarza ogromne możliwości i może doprowadzić do podwojenia obrotów handlowych. A Europa i USA mogą narzucić światu nowe standardy w handlu międzynarodowym.

Partnerem panelu byli: Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI), Francuska Federacja Pracodawców (MEDEF) i Konfederacja Lewiatan.