Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Nagroda NEW@POLAND 2016 dla Ministerstwa Cyfryzacji za upowszechnienie dostępu do publicznych usług cyfrowych w ramach projektu 500+


W dziewiątej edycji nagrody NEW@POLAND Kapituła Nagrody, złożona z przedstawicieli świata nauki i biznesu w tym, profesorów: Michała Golińskiego, Michała Kleibera, Andrzeja K.Koźmińskiego Witolda Orłowskiego oraz władz Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan postanowiła przyznać Nagrodę NEW@POLAND dla Ministerstwa Cyfryzacji za upowszechnienie dostępu do publicznych usług cyfrowych w ramach projektu 500+. W rezultacie ponad 600 tysięcy rodzin skorzystało z elektronicznej drogi złożenia wniosku.

W ramach projektu zdecydowano się na nowatorskie rozwiązanie autoryzacji wnioskodawców za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Do współpracy udało się zachęcić kilka banków, które nieodpłatnie zmodyfikowały swoje aplikacje bankowości Internetowej oferując w niech formularze do składania wniosków 500+. Poza portalem ePUAP i bankowością elektroniczną, kanałem umożliwiającym składanie wniosków przez Internet była Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Projekt został zrealizowany w błyskawicznym tempie, bez opóźnień i bez długotrwałych  procedur zamówień publicznych. Projekt zaangażował wiele osób z sektora publicznego i prywatnego. Kluczową rolę w dobrej współpracy odegrała otwarta komunikacja, rzetelne planowanie oraz sensowne analizowanie ryzyk.

Spośród nominowanych projektów Kapituła Nagrody przyznała również wyróżnienie dla Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich za system Parkanizer  opracowany przez firmę BT Skyrise ułatwiający kierowcom szybkie znalezienie wolnego miejsca parkingowego.

Rozwiązanie Parkanizer redukuje czas znalezienia miejsca parkingowego, oszczędza czas, paliwo i zmniejsza ilość zanieczyszczeń generowanych przez silniki samochodów poszukujących wolnych miejsc parkingowych. Miastu pomaga efektywnie zarządzać infrastrukturą parkingową i budować bardziej racjonalną politykę transportową.

Parkanizer został wdrożony w pierwszej połowie 2016 roku w Piekarach Śląskich.

Nagrodę NEW@POLAND ustanowił przez Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN w celu promowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności, skupiając się na projektach, które w największym stopniu zmieniają sposób organizacji państwa i oferowania usług publicznych, przyczyniając się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych i poprawy jakości relacji państwa z obywatelami.

Zapraszamy też na stronę www.it.konfederacjalewiatan.pl gdzie znajduje się więcej informacji na temat nagrody.