REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Młodzi i rynek. Bez pracy, wykształcenia i przyszłości? Fakty i mity


Intensywne działania zwiększające szanse osób młodych na rynku pracy przynoszą nie tylko wymierne korzyści, ale dają również szereg doświadczeń, które można wykorzystać w planowaniu kolejnych działań ? takie wnioski płyną z panelu ?Młodzi i rynek. Bez pracy, wykształcenia i przyszłości? Fakty i mity?, zorganizowanego podczas Europejskiej Forum Nowych Idei.

Zdaniem Jacka Męciny, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, dużym problemem jest środowisko tzw. NEET?sów, czyli osób bez wykształcenia, zawodowo biernych, zamieszkujących okolice peryferyjne, pozostających często poza formalną gospodarką. Do nich powinny być kierowane działania specjalne, odmienne od ?tradycyjnych? programów dla młodych. Taką ofertę mogą tworzyć Ochotnicze Hufce Pracy.

Koniecznością jest również włączanie przedsiębiorców na każdym etapie planowania oferty dla młodych. Począwszy od projektowania programów kształcenia, na ich realizacji skończywszy. Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podkreślał także, że środki publiczne, w tym EFS, powinny wspierać przedsiębiorczość.  O współpracę z biznesem apelował również Jakub Gontarek, przewodniczący Forum Młodych Lewiatana.

Korzystne jest także odchodzenie od systemu dotacyjnego na korzyść pożyczek. Tak dostępne środki są niskooprocentowane, mogą być przeznaczane na start-up?y i mają preferencyjne formy zabezpieczeń. Jednak powinien to być system wparcia zwrotnego, bo taka forma uczy podejścia biznesowego – powiedział Radosław Stępień, zastępca prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Anna Karaszewska, prezes zarządu Ingeus, zwracała uwagę, że nie można mówić o młodych ludziach, wchodzących na rynek, jako o jednej grupie. Są oni bowiem wewnętrznie bardzo zróżnicowani i wymagają podejmowania różnych zadań, zależnie od poziomu ich potrzeb rekrutacyjnych.

Agnieszka Wąsak, dyrektor HR w Nestle Polska, prezentowała realizowany przez firmę program stworzenia 100 tys. miejsc pracy dla młodych.

Panel moderował Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight.

Partnerami wydarzenia byli Polityka Insight, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz BGK.