Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Każda firmy może podwoić swój zysk – ale musi odpowiadać na zmiany zachodzące w społeczeństwie


?Podwojenie zysków w dwa lata jest w zasięgu każdej spółki, w każdej branży? ? twierdzi Garry Jacobs. Ten amerykański konsultant z zakresu zarządzania, pisarz, naukowiec i założyciel Mira International zaprezentował wyniki swoich 30-letnich badań uczestnikom VI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei.

Podczas wykładu Garry Jacobs podzielił się z uczestnikami EFNI swoim wieloletnim doświadczeniem w badaniach i doradztwie na rzecz małych i średnich firm, międzynarodowych korporacji, stowarzyszeń przedsiębiorców i organizacji publicznych w USA, Europie i Azji. Prezentację uzupełniła dyskusja, w której wzięli udział Ireneusz Martyniuk, wiceprezes zarządu Polpharma SA oraz Przemysław Powalacz, prezes zarządu Geberit Sp. z o.o.

Garry Jacobs twierdzi, że każda firma, bez względu na swój rozmiar, branżę, którą reprezentuje, czy lokalizację, w której działa może osiągnąć szybki, trwały i rentowny wzrost poprzez wykorzystanie 5 nieograniczonych źródeł energii – rynku, technologii, ludzi, kapitału i organizacji. Pierwszy krok? Ustalenie jasnego celu i mocne zaangażowanie, aby go osiągnąć. Jak? Kluczem jest odpowiednia energia tkwiąca w organizacji, która bierze swój początek na samej ?górze?. Bo to zadaniem zarządu  jest zarażanie tą energią zespołu, prawidłowa komunikacja  i uosabianie tego, jak firma powinna działać. Do tego należy dodać konieczność zdefiniowania wartości organizacji oraz ich wdrożenie do każdej aktywności przedsiębiorstwa oraz poprzez edukowanie zespołu. W końcu ? firmy muszą iść z duchem czasu i na bieżąco korzystać z okazji, których źródłem mogą być zarówno zmiany natury technologicznej, jak i prawnej, ekonomicznej czy politycznej. Ireneusz Martyniuk poszedł nawet o krok dalej i zwrócił na strategiczną rolę ogólnopojętego kryzysu w rozwoju firmy. Jego zdaniem kryzys pozwala rosnąć bardziej świadomie, oczywiście jeśli potrafimy go prawidłowo wykorzystać. Należy też pamiętać, że kluczowym źródłem innowacji w obszarze generowania kapitału dla wzrostu jest społeczeństwo ? jego ewolucja, zmieniające się potrzeby i wartości. Niestety w większości przedsiębiorstw osiągnięcie wysokiej rentowności jest krótkotrwałe. Zdaniem Przemysława Powalacza, gwałtowny wzrost jest niebezpieczny i firmy powinny stawiać raczej na zrównoważony rozwój. W każdym przypadku kluczem do sukcesu są oczywiście ludzie. Bo to kapitał ludzki zdaniem zarówno Garry?ego Jacobsa, jak i jego gości powinien być podstawowym priorytetem każdej firmy. Dlatego kluczowe są inwestycje w podnoszenie kompetencji oraz odpowiednie motywowanie zespołu do pracy.

Partnerem spotkania była Polpharma.