REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Jednolity Rynek Cyfrowy UE jak jednolity, jak wspólny, jak połączony


W jaki sposób regulować rynek cyfrowy w Unii Europejskiej? Czy skuteczne jest działanie na poziomie państwowym, czy też konieczne jest zjednoczenie wysiłków w obrębie wspólnoty? Jeżeli regulacje mają być wprowadzane – jaki powinien być zakres ich szczegółowości i co powinno być ich priorytetem? Tego typu dylematy dzisiejszego cyfrowego świata starali się rozwiązać uczestnicy jednego z paneli EFNI.

Na naszych oczach dzieje się potężna rewolucja, nieznana człowiekowi lub porównywalna do takich wydarzeń w dziejach ludzkości jak wynalezienie elektryczności lub silnika parowego. Krzysztof Blusz, prezes zarządu demosEUROPA, rozpoczynając debatę powiedział, że rewolucja, które dzieje się obecnie na naszych oczach jest tak głęboka, że nasz aparat poznawczy jest do niej zupełnie nie przygotowany.

Jedyną właściwą drogą wydaje się być w obecnej sytuacji harmonizowanie działań w obrębie Unii Europejskiej. ? Potrzebujemy całościowego podejścia ? powiedział Michał Boni, poseł Parlamentu Europejskiego. – Jedynym kierunkiem dla Europy jest pokonanie fragmentaryzacji. Nie jest to łatwe. Myśląc o przyszłości np. Internecie rzeczy, oczywiste jest to, że konieczne będę jednolite regulacje. ? uważa Boni. Jednocześnie poseł deklaruje, że tworzone prawo zawsze będzie opóźnione wobec tego, co dzieje się na rynku. ? Twarde regulacje nie będą się w takiej sytuacji sprawdzać. Postuluję stworzenie miękkich reguł, które będą bardziej uniwersalne. Jest to rozwiązanie obarczone ryzykiem, ale ryzykiem, które należy podjąć ? powiedział Boni.

W opinii Cornelii Kutterer, dyrektor ds. cyfryzacji na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Microsoft, jedynie cyfryzacja Unii Europejskiej jest szansą na to, by pokazać jej konkurencyjność. W kontekście wspomnianych przez posła Boniego miękkich regulacjach Kutter zwróciła uwagę na konieczność budowania zaufania obywateli wobec firm. Zaufanie to można tworzyć poprzez przestrzeganie regulacji, przejrzystość działania i certyfikację.

Maciej Witucki, przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska stanął na stanowisku, że konieczne jest budowanie wspólnych regulacji wewnątrz UE, ponieważ wszystkie kraje dzielą te same wyzwania. Ponadto postuluje harmonizację również pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi. Zgodził się przy tym z pozostałymi dyskutantami odnośnie konieczności tworzenia bardziej elastycznych rozwiązań prawnych w wielu aspektach.

? Nie mówię, że regulacje nie są potrzebne, ale dyskusja dzieje się w oderwaniu od rzeczywistości osób, które najchętniej korzystają z nowych technologii. Oczywiście dane szczególnie wrażliwe muszą być ściśle chronione, ale dla całej reszty wystarczą wytyczne ? powiedział Witucki.

? Pytaniem jest, kto stara się zachować obecny porządek? Jakie przemysły i interesy blokują regulację nowych technologii, które mogą przyczynić się do ograniczenia działalności pewnych rynków? ? zwrócił uwagę Luciano Floridi, dyrektor ds. badań i profesor filozofii oraz etyki informacji z Oksfordzkiego Instytutu Internetowego.

Jego zdaniem konieczne jest podjęcie zdecydowanych i szybkich działań. ? Czasem konieczne jest podjęcie ryzyka. Teraz jest czas podjąć ryzyko. Nawet jeżeli popełnimy błędy, będzie czas na to, by je wyeliminować ? powiedział Floridi.

Paneliści biorący udział w dyskusji byli zgodni odnośnie konieczności współdziałania w obrębie UE i stworzenia regulacji, które będą odpowiedzią na problemy, przed którymi stają wszystkie kraje wspólnoty. Podkreślono jednak trudność budowania skutecznego prawa w sytuacji tak dynamicznej zmiany. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawsze będą działaniem reaktywnym. Żeby wyprzedzać zagrożenia konieczne jest stworzenie elastycznych i uniwersalnych wytycznych, a także wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje działania przez firmy.

Partnerem wydarzenia było Orange Polska, partnerem merytorycznym demosEUROPA.