REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Jak nowoczesne technologie wpłyną na systemy zdrowia i opieki?


Zmiany technologiczne oraz rewolucja cyfrowa, o których często wspominają paneliści tegorocznej edycji EFNI, odciskają swoje piętno na kolejnych sferach naszego życia. Zmiany nie omijają również systemu zdrowia i opieki. Czy technologie wpłyną na nowe modele organizacji systemów opieki zdrowotnej? Jak wyglądają zmiany wprowadzane w krajach zaawansowanych we wdrażaniu rozwiązań telemedycznych? Te i inne kwestie poruszyli paneliści podczas jednej z ostatnich dyskusji EFNI 2015.

Jarosław Bułka, wiceprezes zarządu firmy Silvermedia, która od 2002 roku zajmuje się produkcją systemów telemedycznych, wskazał na ograniczenia prawne, które stają na drodze w rozwoju nowoczesnych usług medycznych w Polsce.

? Trzeba zacząć od tego, co nas boli najbardziej i odbija się na rozwoju branży ? na kwestiach prawnych – powiedział Bułka. Ustawa o zawodzie lekarza to główny dokument regulujący branżę medyczną. Niesie ona mnóstwo wątpliwości i buduje obawy po stronie naszych potencjalnych klientów, bo lekarze są naszymi klientami ? dodał.

Bułka wskazał także szczegółowo zapisy prawa, które odbiją się negatywnie na poziomie innowacyjności w krajowej medycynie.

? Lekarz nie może zdalnie i swobodnie diagnozować pacjenta. Nie jest możliwe w sposób legalny realizowanie usługi za sprawą środków telemedycznych. Istnieją również absurdy prawne np. wymagania wobec infrastruktury, żeby świadczyć usługi telemedyczne. Nie ma sensu od podmiotu świadczącego taką usługę wymagania by miał zmywalne podłogi, podjazdy i toalety dla osób niepełnosprawnych ? zauważył.

W opinii wiceprezesa Silvermedia zmiany są nieuniknione i wręcz wymuszone przemianami społecznymi. Jego zdaniem demografia jest dla nas miażdżąca; musimy myśleć o tym, jak poprawić jakość życia osób starszych zasobami które mamy. Zasobach w postaci specjalistów. Przykładowo, w kraju jest jedynie 200 geriatrów ? powiedział.

Jaakko Aarnio, specjalista ds. Naukowych i technicznych Komisji Europejskiej odniósł się do zadań regulacyjnych na poziomie europejskim:

? Za każdym razem, gdy powstaje urządzenie, które zbiera dane medyczne, wymaga to regulacji. Jeżeli ktoś mówi, że coś jest urządzeniem medycznym, oznacza to zobowiązanie dla producenta. Jest to również projekt w pewnym sensie konsumpcyjny, więc musi chronić prawa konsumentów ? mówił Aarnio.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej zgodził się również z Bułką odnośnie tego, że zmiany są nieuniknione.

? Kończą się pieniądze, kończą się specjaliści. Technologia może przynieść zmianę, na którą czekamy i której potrzebujemy. Wymaga to jednak regulowania już na tym etapie ? powiedział Aarnio.

Karol Kozak, dyrektor ds. techniki informacyjnej z Instytutu Fraunhofera odwołał się do sytuacji w Niemczech, gdzie mimo posiadania środków, zmiany nie postępują dynamicznie. Szansy dla telemedycyny upatruje on w działaniach na poziomie publicznej służby zdrowie.

? Pacjent, żeby skorzystać z usług telemedycznej, musi mieć zaufanie do lekarza, szpitala, kasy chorych. Zaakceptuje usługę, jeżeli będzie mu oferowana przez lekarza rodzinnego. Sukces takiego działania zależy od wysiłków jakie podejmie kasa chorych. Konieczne jest tu działanie sprzedażowe, marketingowe ? powiedział Kozak.

? Demografia jest nieubłagana, Polska od tego roku najszybciej starzejącym się krajem UE. Za około 15 lat możemy stać się najstarszym krajem wspólnoty. Liczba osób starszych niesamodzielnych znacząco wzrośnie. Nie da się uciec od szukania rozwiązań w telemedycynie ? powiedziała Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. ? Instytucjonalne rozwiązania stosowane do tej pory, nie pozwolą rozwiązać problemu. Muszą wkroczyć nowe technologie w miejsce osób, żeby wspomagać osoby starsze w tym, by były one jak najdłużej samodzielne. Budowanie zaufania jest mozolne, to jest wyzwaniem dla władz ? mówiła Rudnicka.

Rewolucyjne wręcz zmiany są nieuniknione, przemiany społeczne stawiają przed Polską i UE zupełnie nowe problemy. Starzejące się społeczeństwa, a także coraz mniejsza liczba wykwalifikowanych specjalistów powodują, że jakość opieki medycznej i dostępność specjalistów regularnie spadają. Telemedycyna daje realną szansę odpowiedzenia na te problemy. Konieczne są jednak zmiany w zakresie prawa, które będzie nie tylko pozwalać swobodniej działać producentom nowoczesnych rozwiązań, ale także wspierać ich we wdrażaniu innowacji na szeroką skalę.

Partnerem wydarzenia był Silvermedia, partnerem merytorycznym THINKTANK.