REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Inwestycje w innowacje- kto ryzykuje i dla kogo


Państwo powinno wspierać przedsięwzięcia innowacyjne, bo nie ma wyboru. Jeżeli inne kraje stosują takie wsparcie, to ci, którzy tego nie robią, zostaną w tyle ? mówił na EFNI Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Udział państwa w pobudzaniu innowacyjności ma również szereg innych zalet. Zaangażowanie środków publicznych często powoduje, że projekt staje się atrakcyjniejszy w oczach inwestora prywatnego.

Jak przekonywała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, państwo jest również właścicielem wielkich firm, zwykle liderów w swoich branżach. Zaangażowanie ARP w projekt innowacyjny owocuje czasem także współpracą z taką firmą. Staje się ona wówczas współinwestorem i dostarcza start-upowi kluczowego wsparcia branżowego.

Realizacja projektów innowacyjnych ma w naszym kraju szczególną specyfikę ze względu na poziom i organizację ośrodków badawczych, która jest odmienna od uczelni na Zachodzie. Taka sytuacja nie pozwala stosować zagranicznych sposobów pomiarów.

Marek Borzestowski, partner w GIZA Polish Ventures wskazywał również na inne bariery. Same instrumenty finansowe nie zagwarantują bowiem rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych. Konieczne są także regulacje podatkowe i prawne, szczególnie w ramach spółek venture capital. Obecnie są one dwukrotnie opodatkowane, co czyni z Polski rynek nieatrakcyjny.

Potrzebujemy więc spójnego ekosystemu, wspierającego rozwój innowacji. Poza dobrymi uczelniami i przyjaznymi regulacjami budować powinna go także otwartość – również na obcokrajowców – oraz silne spółki transferu technologii. Warto również koncentrować się na branżach, w których już jesteśmy mocni.

Zdaniem Waldemara Preussnera, przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC SE (Niemcy), współpraca w zakresie innowacji musi być powiązana z udziałem osób, które w dane przedsięwzięcie są zaangażowane finansowo – wzmacnia to bowiem ich motywację.

Zdaniem uczestników generalnym celem powinno być po prostu zwiększanie udziału w PKB firm, które obracają wiedzą oraz maksymalizowanie liczby miejsc pracy związanych z tą sferą.

Moderatorem panelu był Tomasz Machała, redaktor naczelny, naTemat.pl.
Partnerem wydarzenia byli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).