REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Gala zamknięcia EFNI 2015


Piąta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie zakończyła się uroczystą galą, z udziałem tak znamienitych gości, jak dyrektor The Earth Institute Jeffrey Sachs, czy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Forum gościło w tym roku 1300 gości z 28 krajów. Wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu, wyznaczających nowe kierunki dla rozwoju światowej gospodarki. Podczas 64 godzin wydarzeń programowych i rozmów przeciągających się do późnych godzin nocnych, debatowano o przyszłości Europy, w kontekście rosnących nierówności i zmieniających się zagrożeń geopolitycznych. Tegoroczne Forum zakończyło przyjęcie przez uczestników Deklaracji Sopockiej 2015.

? Czas najwyższy wrócić do korzeni. Musimy dzisiaj sięgnąć do koncepcji ojców-założycieli współczesnej Europy. W Deklaracji Schumana, która w latach 50. ubiegłego stulecia dała podstawy wspólnocie europejskiej, znalazły się prorocze słowa ?Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.? Tej solidarności bardzo dziś brakuje ? powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BUSINESSEUROPE, otwierając galę.

Głos zabrał również Jerzy Buzek, pełniący rolę przewodniczącego Rady Programowej EFNI. ? Zdefiniowaliśmy ważne prawdy, dla indywidualnych przedsiębiorców, jak najwięcej wolności, ale po drugiej stronie mamy makroekonomię, tam na pewno regulacje się przydają, żeby wolny rynek nie wymknął nam się z ręki. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad trendami gospodarczymi, które są silniejsze niż regulacje państwowe ? mówił Buzek. ? Wymieniliśmy poglądy, dyskutowaliśmy o tym, z czym się zgadzamy, a z czym nie, to właśnie jest jądro demokracji ? dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

Łukasz Kalinowski, prezes zarządu i dyrektor generalny MetLife, Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA oraz Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, podsumowali obrady tegorocznego EFNI, zgadzając się odnośnie znaczenia, ale również trudności w wypracowaniu wiążących rozwiązań, podkreślając szczególne znaczenie otwartej dyskusji.

Prezes Kalinowski odwołał się do szczególnej roli i odpowiedzialności przedsiębiorców oraz menadżerów, wobec tych, którzy stają się ofiarami nierówności.

? Jakiekolwiek rozwiązania muszą być wypracowane w dialogu, musimy sobie tego życzyć, żebyśmy ten dialog rozpoczęty tutaj, kontynuowali dalej ? powiedział prezes Klesyk.

? Wspólny rynek to nasza wspólna sprawa. Mam nadzieję, że te burze mózgów związane z panelami przełożą się na dalsze działania ? podsumował prezes Szpil.

Istotnym elementem wieczoru było przedstawienie oraz przyjęcie Deklaracji Sopockiej, która co roku staje się podsumowaniem najważniejszych wniosków z dyskusji i wyznacznikiem nowego kierunku dla polityki i gospodarki.

Odnosząc się do treści Deklaracji Sopockiej, prezydent Henryka Bochniarz powiedziała:  ? Mówimy o potrzebie walki z nierównościami społecznymi, ale tak by nie wylewać dziecka z kąpielą stosując protekcjonizm, renacjonalizację czy ograniczanie wolności gospodarczej. Nawołujemy do powrotu do korzeni i kierowania się wartościami, które stanowią fundament Europy. Mówimy zdecydowane nie budowaniu europejskiej fortecy zamkniętej na inność, różnorodność i pomoc tym, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami ? podkreśliła Bochniarz.

? Europejczycy podważają dokonania i wartości, bez których dotychczasowy sukces projektu europejskiego nie byłby możliwy. Zbyt często nasza polityka powodowana jest strachem, egoizmem i uprzedzeniami, które nie prowadzą do rozwiązań, lecz wzmacniają populistów i tumanią obywateli. ? zapisano w tegorocznej Deklaracji Sopockiej, rysując jedno z zagrożeń stojących przed współczesną Europą. Dokument został przekazany na ręce Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej.

? Chciałbym pogratulować organizatorom EFNI niesamowitej intuicji ? mówił Donald Tusk ? Nie ulega wątpliwości, że nierówność i geopolityka to nierozłączna para. Jak sięgam pamięcią, nierówności ekonomiczne i społeczne stają się jednymi z najistotniejszych czynników geopolitycznych i być może staną się czynnikiem zmieniającym w sposób zasadniczy geopolitykę ? powiedział.

Tusk podkreślił również, że wyzwania jakie stoją przed starym kontynentem nie oznaczają jego kryzysu. ? Nie zgadzam się z pesymizmem podczas mówienia o stanie dzisiejszej Europy. Istotne jest to, żeby Europa odzyskała zdolność obrony tego, co dla nas najważniejsze i z czego możemy być dumni ? mówił.

Kluczowym mówcą wieczoru był Jeffrey Sachs, dyrektor The Earth Institute, który przypomniał jaką drogę przeszła Polska oraz Europa i jaką rolę powinna odegrać w rodzącym się zjednoczonym świecie.

? Pisząc plan gospodarczy dla Polski w 1989, Jacek Kuroń powiedział mi, że mogę w nim napisać co chcę. Kazał mi tylko zapisać pierwsze zdanie: ?To jest plan powrotu Polski do Europy? ? wspominał Sachs.

? W 1989 zjednoczona Europa była nie do wyobrażenia, a ja dzisiaj stoję tu i mówię, że możliwy jest zjednoczony świat. Europa ma poczucie, że jest w kryzysie z powodu uchodźców, jednak to właśnie Europa powinna teraz przewodzić. To Europa ma największe doświadczenie z emigracją. ? mówił Sachs odnosząc się do kryzysu emigracyjnego.

? Czołowe kraje, w prowadzonych przeze mnie badaniach szczęścia, to kraje UE. Nie martwcie się tyle, czerpcie radość. Ze wszystkich miejsc na świecie, to Europa łączy idee, których potrzeba dla zjednoczonego świata ? podsumował.

Zakończone Europejskie Forum Nowych Idei po raz kolejny udowodniło, że mimo dynamicznych zmian geopolitycznych i potencjalnych sytuacji kryzysowych, nadal możliwa jest otwarta dyskusja przynosząca świeże spojrzenie na pojawiające się problemy. Uczestnicy wcześniejszych edycji Forum często celnie określali kierunki nadchodzących zmian. W tym kontekście optymizm wypowiedzi dzisiejszych mówców pozwala wierzyć w przyszłość Europy i skuteczność jej działania wobec nadchodzących wyzwań.