Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Europejskie Forum Nowych Idei 2017 odbędzie się w dniach 27-29 września w Sopocie


W trakcie trzydniowych debat VII edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, kilkuset gości i przedstawicieli świata biznesu i polityki, kultury i nauki, mediów oraz organizacji pozarządowych poszukiwać będzie koncepcji na silną, innowacyjną Europę, przygotowaną na zmieniające się trendy cywilizacyjne i technologiczne. EFNI 2017 odbędzie się w dniach 27-29 września w Sopocie.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres, skupiający co roku wybitnych ekspertów z wielu dziedzin i krajów, debatujących o przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Forum organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

 Co roku, dzięki EFNI, możemy w gronie najwybitniejszych ekspertów prowadzić żywą dyskusję o najważniejszych nowych ideach oraz o tym, jak powinniśmy reagować na zmieniającą się rzeczywistość – w Polsce, Europie, na świecie. Cieszę się, że po raz kolejny Sopot stanie się centrum tej ważnej debaty – komentuje Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla biznesu.” Kilkuset gości, przedsiębiorców i ekonomistów, ludzi mediów i kultury, analizować będzie wyzwania globalne, najważniejsze wyzwania dla Unii Europejskiej oraz dla firm. Będziemy komentować „nowy krajobraz” europejski po wyborach w Holandii, Francji i Niemczech, w rok 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Paneliści będą się spierać m.in. o to, czy trendy „Europy socjalnej” i „Europy innowacyjnej” da się pogodzić oraz czy Brexit jest zapowiedzią dalszego rozłamu w UE? Poza najważniejszymi trendami w biznesie takimi jak cyfryzacja, robotyzacja, ekonomia współdzielenia i ekologia, specjaliści rozmawiać będą między innymi o cyberbezpieczeństwie, smart cities oraz inwestowaniu w dobre idee, również w okresie niepewności i szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Szczegółowy program sesji, debat specjalnych i wydarzeń towarzyszących oraz lista panelistów i gości zostaną ogłoszone już wkrótce.