REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Europa potrzebuje jednolitego rynku energetycznego


Jak powinna wyglądać współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej? Jaką rolę może odgrywać Polska w procesie budowy regionalnej współpracy w obszarze energii? ? zastanawiali się uczestnicy okrągłego stołu ?Energia dla regionu. Co oznacza solidarność energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej??, który odbył się w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Grzegorz Górski, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki w swoim wprowadzeniu do dyskusji zauważył, że stoimy przed wyzwaniem nowej konstrukcji rynku energetycznego w Europie i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Gość specjalny Maroš Sefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. unii energetycznej podkreślił, że Europa jako największa gospodarka świata nie ma jednolitego rynku energetycznego.

– Mamy różne polityki poszczególnych krajów, inne podejście do innowacji, polityki klimatycznej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera unia energetyczna. Musimy wzmocnić współpracę regionalną. Polska powinna mocniej uczestniczyć w wymianie energii i gazu z sąsiadami ? Czechami, Słowacją. Niestety nadal nie możemy mówić o płynnym rynku gazowym w Europie Wschodniej i Środkowej. Chodzi o rozbudowę sieci połączeń między krajami, co zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi też o większą dywersyfikację dostaw energii i gazu ? powiedział Sefčovič.

Do stworzenia jednolitego rynku gazu w Europie wzywał też Jarosław Bauc, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGNiG. Jego zdaniem gaz w Polsce jest sprawą polityczną, ponieważ aż 61 proc. jego dostaw realizuje rosyjski Gazprom. To budzi różne niepokoje. Chociaż z drugiej strony w naszym bilansie energetycznym gaz stanowi tylko 3,9 proc.

Jacek Piekacz, dyrektor ds. regulacji i relacji zewnętrznych w EDF Polska SA zwrócił uwagę, że konieczne jest określenie przez Komisję Europejską zakresu publicznej interwencji na rynku energetycznym. W Polsce branża ponosi ogromne koszty ochrony środowiska i nie może liczyć na żadne zachęty do nowych inwestycji.

Zbigniew Prokopowicz, CEO Polenergia mówił o odnawialnych źródłach energii. W jego opinii tańsza energia odnawialna spowoduje wygaszanie elektrowni korzystających z tradycyjnych paliw. Nasz kraj przechodząc na źródła odnawialne, rezygnując przy tym z węgla i gazu, będzie musiał ściśle zacieśniać współpracę regionalną.

Do współpracy w regionie nawiązał Peter Csiba, CEO MVM Hungarian Electricity Ltd. ? Wymaga ona zaufania między państwami i jest potrzebna, ponieważ kraje nie są w stanie samodzielnie realizować wielkich projektów.

Za ujednoliceniem rynku energetycznego opowiedział się Arnold Weiss, kierownik biura w Wiedniu firmy EPEX Spot SE.

? Komisja Europejska powinna w tym pomóc, szczególnie w odniesieniu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę. Należy się też zastanowić, jak ma być skonstruowany rynek energetyczny ? dodał Weiss.

Partnerem okrągłego stołu byli: Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Instytut Spraw Publicznych i PGNiG.

Partnerem instytucjonalnym okrągłego stołu była Komisja Europejska.