Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Dialog społeczny po nowemu


Dialog społeczny przynosi pozytywne efekty jeśli jest szczery, uczciwy i otwarty – twierdzili zgodnie przedstawiciele unijnych i polskich organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz rządu w czasie obrad okrągłego stołu na Europejskim Forum Nowych Idei.

Tematem spotkania był ?Dialog społeczny po nowemu. Co łączy, co dzieli rząd, pracodawców i związki zawodowe w myśleniu o rozwoju gospodarczym?? Uczestnicy debaty zastanawiali się jak ma się elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy do współczesnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracowników, w jakim kierunku powinien ewoluować model dialogu społecznego w Polsce?

Piotr Duda, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący NSZZ ?Solidarność? zwrócił uwagę, że obecnie mamy nową formułę dialogu społecznego, w której wszyscy partnerzy są równi. – W ciągu ostatniego roku ciężko pracowaliśmy. Mamy małe sukcesy, udało się, np. wprowadzić klauzule społeczne do zamówień publicznych. Ale o wielu spornych kwestiach dotyczących rynku pracy, prawa pracy jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać ? powiedział.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślała, że idea dialogu społecznego musi być bardziej żywa i zrozumiała dla polskiego społeczeństwa. Musimy znaleźć sposób na dogadywanie się w różnych sprawach. To jest wyzwanie dla pracodawców, związków zawodowych i rządu. Wszyscy nadal się uczymy. Ale jeśli jest dobra wola to rosną szanse na porozumienie. Chcę powiedzieć, że Lewiatan, od samego początku, dialog społeczny, ma wpisany w swoje DNA.

Zdaniem Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju najważniejsze jest, aby partnerzy społeczni ze sobą rozmawiali. Dla rządu priorytetem jest taki rynek pracy, (z jednej strony elastyczny, z drugiej bezpieczny) na którym będą powstawały nowe miejsca pracy i szybko rosło zatrudnienie. Priorytetem jest także wzrost zarobków Polaków. Oczywiście rząd nie jest w stanie zadekretować podwyżek, ale może stwarzać warunki, które temu będą sprzyjały.

W obradach okrągłego stołu uczestniczyli również:

 • Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope,
 • Marek Mnich, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,
 • Jan Guz, przewodniczący OPZZ,
 • Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES),
 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca prezydenta, Kancelaria Prezydenta RP,
 • Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,
 • Józef Niemiec, doradca specjalny, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC),
 • Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC),
 • Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu Business Centre Club
 • Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP.

Moderatorem debaty był Maciej Głogowski, dziennikarz TOK FM.

Partnerem okrągłego stołu była  Rada Dialogu Społecznego.