REJESTRACJA NA VII EDYCJĘ EFNI JUŻ WKRÓTCE!

SOPOT | 27-29 WRZEŚNIA 2017
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Bezpieczeństwo cyfrowe w sektorach strategicznych: jak zabezpieczać krytyczną infrastrukturę i newralgiczne dane?


W sferze bezpieczeństwa cyfrowego konkurenci powinni być partnerami. Jedynie szeroka współpraca międzybranżowa i ponadregionalna, może pozwolić na zbudowanie skutecznego systemu zabezpieczeń.

Polska teoretycznie jest dobrze przygotowana do zapewnienia cyberbezpieczeństwa, jednak przyjęte regulacje wielokrotnie nie są skutecznie wdrażanie. Dlatego konieczna jest ścisła współpraca międzysektorowa, która podlega efektywnej koordynacji. I zarówno pomioty państwowe, jak i prywatne, powinny być zaangażowane w ten proces z jednakową siłą ? przekonywał Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu Orange Polska.

Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zapewniał, że choć raport NIK krytycznie ocenia przygotowanie Polski w tym wymiarze, to ministerstwo podejmuje szereg działań, aby zbudować system koordynacji. Trzeba jednak pamiętać, że problematyka ta dzieli się na trzy sfery: bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i ochrona danych.

Mówiąc o cyberbezpieczeństwie można wyróżnić trzy obszary. Po pierwsze składa się na nie bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, po drugie ? ochrona danych wewnątrz systemu, a po trzecie bezpieczeństwo użytkowników mobilnych, końcowych ? przekonywał Artur Wach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Citi Handlowy Polska. Dobrą wiadomością jest, że edukację użytkowników Internetu MAiC planuje przeznaczyć 380 milionów złotych.

Problemem jest jednak, iż w wielu krajach bezpieczeństwo cyfrowe nie jest priorytetem dla administracji. Taki wniosek zaprezentował Dejan Cvetkovic, CEE National Technology Officer Microsoft. Jest to oczywiście krótkowzroczne, ponieważ cyberprzemoc może powodować w państwie niewyobrażalne spustoszenia. Wystarczy wspomnieć przykładu ataków na Estonię czy Gruzję.

Budując infrastrukturę informatyczną, dobrym rozwiązaniem ? zdaniem Cvetkovica ? jest korzystanie z usług sprawdzonych dostawców, oferujących usługi w chmurze, którzy w trybie 24/7 zapewnią bezpieczeństwo powierzonych im danych.

Pierwszym krokiem w każdej firmie, powinny być natomiast polityki bezpieczeństwa, które nakładają na użytkowników obowiązki określonych zachowań. Są one często trudne do zaakceptowania, ale konieczne.

Moderatorem panelu była Izabela Albrycht, prezes zarządu Instytutu Kościuszki.

Partnerem panelu był Microsoft. Centrum Stosunków Międzynarodowych było partnerem merytorycznym spotkania.